130.000 ευρώ ο προϋπολογισμό
Με δελτίο τύπου του, ο Δήμος Καρπενησίου ενημερώνει τους δημότες ότι
δημοπρατείται το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην Τ.Κ. Κρικέλλου Δ.Ε.
Δομνίστας. Η δημοπράτηση γίνεται έπειτα από την έγκριση, στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», ενώ το έργο
που είναι συνολικού προϋπολογισμού 130.000 €, θα κατασκευαστεί στην
τοποθεσία Καλλιθέα της Τ.Κ. Κρικέλλου.