Ο Δήμος Αγράφων μετά την ανάρτηση του θεωρημένου δασικού χάρτη του συνόλου των περιοχών των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων όπου προέκυψαν μεγάλα τμήματα περιοχών εντός μη οριοθετημένων οικισμών του Δήμου με το χαρακτήρα δάση και δασικές εκτάσεις, προέβη σε υποβολή αντίρρησης κατά του περιεχομένου αυτού με σκοπό την αλλαγή του χαρακτήρα των περιοχών αυτών από δάση και δασικές εκτάσεις σε άλλης μορφής εκτάσεις.

Η αντίρρηση αφορά μη οριοθετημένους, προς πολεοδόμηση οικισμούς του Δήμου Αγράφων στους οποίους έχει αναγνωριστεί από μακρού χρόνου η διαμορφωμένη οικιστική κατάσταση. Για περισσότερες Πληροφορίες:

Εξουσιοδοτημένη Εκπρόσωπος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ:

κα. Φεγγούλη Χριστίνα, τηλ: 22373 50906

Η λίστα των μη οριοθετημένων οικισμών, σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα ΣΧΟΟΑΠ και την λίστα των οικισμών του Νομού Ευρυτανίας, για τους οποίους κατατέθηκε φάκελος αντίρρησης είναι οι εξής:

Οικισμοί:

 Δημοτική Ενότητα ΦραγκίσταςØ

• Παλαιοχώριον

• Άγιος Γεώργιος

• Νεοχώριον

• Τριπόταμον

• Βρεκαίικα

• Κοψαίικα

• Τσούκκα

 Δημοτική Ενότητα ΒίνιανηςØ

• Παλιός Κρέντης

• Χρύσω

• Άγιος Δημήτριος

• Γάβρινα

 Δημοτική Ενότητα ΑσπροποτάμουØ

• Πρασιά

• Φουσιανά

• Μεταξάδες

• Βασιλέσι

• Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

• Κέδρα

• Ιτέα

 Δημοτική Ενότητα ΑπεραντίωνØ

• Βούλπη

• Λογγίτσι

• Κάτω Ποταμιά

 Δημοτική Ενότητα ΑγράφωνØ

• Βαλάρι

• Κουστέσα

• Επινιανά

• Μάραθος

• Μοναστηράκι

• Τρίδενδρο

• Τροβάτο

• Άγιος Αθανάσιος