Την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων» αποφάσισε το Δ.Σ. του Δήμου Αγράφων. Ειδικότερα, μετά την ανεξαρτητοποίηση της κας Διώτη Αργυρώς από τη δημοτική παράταξη ‘’Ανανέωση – προοπτική’’ το Δ.Σ. κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά με την αντικατάστασή της από τακτικό μέλος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων, καθώς μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση αυτή, προερχόμενη από τις λοιπές παρατάξεις. Τη θέση της λαμβάνει πλέον ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μάκκας Απόστολος, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη δε θα σημειωθεί καμία μεταβολή.