Δήμος Αγράφων: 40.000 ευρώ για χώρους πρασίνου- δίκτυα ύδρευσης και έκτακτες ανάγκες

0
1352

Αυξημένες είναι οι δαπάνες του Δήμου Αγράφων για έργα που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του, αγγίζοντας το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Οι δαπάνες αυτές σχετίζονται με την καθαριότητα των χώρων πρασίνου του Δήμου και την γενικότερη περιποίηση αυτών, την αποκατάσταση και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, καθώς και την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν στον εν λόγω Δήμο. Συγκεκριμένα, τα ποσά κατανέμονται ως εξής: χώροι πρασίνου με συνολική δαπάνη 10.000 ευρώ, δίκτυα ύδρευση με ποσό δαπάνης 10.000 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο λαμβάνουν οι έκτακτες ανάγκες του Δήμου με ποσό δαπάνης 20.000 ευρώ. Τα ποσά της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός των εγκεκριμένων ποσοστών διάθεσης, ενώ η πληρωμή ισόποσων δαπανών θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού Εξόδων του οικονομικού έτους 2019 από πάγιες προκαταβολές.