Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθη απόφαση ήταν και ο ορισμός Αντιπροέδρου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε η πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης να οριστεί ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή Πορείας» Δημήτρης Λερογιάννης, ως Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής με Πρόεδρο το Δήμαρχο Καρπενησίου, Νίκο Σουλιώτη.