Δημοπρασία για εκποίηση μεταλλικών αντικειμένων διακηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου

2431

Πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (πάνελ) του Δήμου διακηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου του 2018 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ., στο δημοτικό κατάστημα στην οδό Ύδρας 6 στο Καρπενήσι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης, Εκμίσθωσης Πραγμάτων, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 24/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την από 29-11-2018 έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων τα προς εκποίηση άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα (πάνελ) του Δήμου Καρπενησίου, βρίσκονται στον όρχο οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά :

  • Πρόκειται περίπου για 2.500,00 τ.μ. πάνελ οροφής. Η τυπική τομή ενός πάνελ αποτελείται από το εξωτερικό έλασμα (τραπεζοειδούς μορφής) πάχους 0,50mm, το στρώμα πολυουρεθάνης 5,00cm και το εσωτερικό έλασμα το οποίο είναι ελαφρά διαμορφωμένο τύπου «γραμμικό» πάχους 0,50mm.
  • Τα περισσότερα πάνελ έχουν την τυπική διάσταση 6,40 Χ 1,00μ.
  • Η κατάσταση των πάνελ κρίνεται κακή.
  • Μετά από έρευνα αγοράς, μια μέση τιμή ενός αντίστοιχου πάνελ οροφής είναι τα 15,00€/τ.μ. (χωρίς ΦΠΑ).

Μετά από έρευνα αγοράς, η τιμή των εκποιούμενων πάνελ οροφής πρέπει να  οριστεί στο 1/10 της τιμής των καινούριων πάνελ, δηλαδή 1,50€/τ.μ.  Το συνολικό ποσό για όλη την ποσότητα των πάνελ είναι 1,50€/τ.μ. Χ 2.500,00τ.μ. = 3.750,00€. Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς  απορρίπτονται.

Ποιο έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην εμπορία ή/και επεξεργασία μετάλλων, οι οποίοι, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, οφείλουν να καταθέσουν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας τα δικαιολογητικά συμμετοχής.