Πλήθος αιτήσεων συγκέντρωσε ο Δήμος Αγράφων, συγκεκριμένα από σαράντα
οκτώ (48) δημότες του, οι οποίοι αιτήθηκαν τη διαγραφή βεβαιωθέντων τελών
Ύδρευσης -Αποχέτευσης, λόγω λαθών από τη μεριά της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου.
Μετά από σχετική αναζήτηση στα αρχεία του ο Δήμος διαπίστωσε αρκετές
διπλοεγγραφές και διπλοχρεώσεις σε πολίτες, σε αρκετούς τη διακοπή παροχής,
αλλά και λάθη σε εγγραφές που σχετίζονται με τα τέλη ύδρευσης, καθαριότητας,
άρδευσης και νεκροταφείου. Η διαγραφή των συγκεκριμένων τελών αφορά τα
έτη από 2001 έως 2019, ενώ συνολικά το ποσό που διαγράφηκε ανέρχεται
περίπου στα 12.800 ευρώ.