Διαγωνισμοί έργων στο επίκεντρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων

2920

Χθες ημέρα Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 17η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό κατάστημα στο Κερασοχώρι. Δεκαέξι (16) ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις. Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε ο ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ενεργειακή Αναβάθμιση- Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός), με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αγράφων», καθώς και η έγκριση για την διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών τα οποία αφορούν τα εξής θέματα: Εσωτερική οδοποιία ΤΚ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας, την Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης, τη Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης ΔΕ Βίνιανης, την Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου, την Ανάπλαση οικισμού Τ.Κ Χρύσως ΔΕ Βίνιανης, την Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τριδένδρου ΔΕ Αγράφων, ΤΚ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης, ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Φραγκίστας, ΤΚ Σιβίστας ΔΕ Απεραντίων, ΤΚ Τοπολιάνων ΔΕ Απεραντίων ΤΚ Μαυρομάτας ΔΕ Βίνιανης και την Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2019. Αποφασίστηκε ακόμη η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων, έτους 2019.