Συνολική δαπάνη 21.900 ευρώ

Δράση αλληλεγγύης πραγματοποιεί για ακόμη μια φορά ο Δήμος Καρπενησίου, με τη διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε οικονομικά αδύνατους δημότες για το έτος 2021 συνολικής αξίας 21.900 ευρώ.

Ειδικότερα, σήμερα στο Δ.Σ. του Δήμου, θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, όπου αναμένεται να δοθεί έγκριση για την αγορά καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης από το Δήμο, με σκοπό τη νόμιμη διάθεση τους σε άπορες οικογένειες, προς αντιμετώπιση του ψύχους του χειμώνα, το οποίο ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του. Οι εκπρόσωποι του Δήμου αναφέρουν για το θέμα: «σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου καθώς και της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου» θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να στηρίξουμε οικογένειες που χρήζουν της βοήθειάς μας». Δικαιούχοι θα είναι Έλληνες πολίτες, Υπήκοοι Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομογενείς, δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου.