Παρέμβαση των Δημάρχων Αγράφων- Αργιθέας & Λίμνης Πλαστήρα

Με παρέμβασή τους προς τους αρμόδιους φορείς, οι Δήμαρχοι Αγράφων, Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα, αναφέρονται στη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και στα προβλήματα που υπάρχουν εξαιτίας της κείμενης νομοθεσίας. Το συγκεκριμένο θέμα προκαλεί διαχρονικά πονοκέφαλο στις δημοτικές αρχές αλλά και κίνδυνο για τους πολίτες.

Οι τρεις δήμαρχοι παράλληλα παραθέτουν συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ουσιαστική αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού ζητήματος.

Στην παρέμβασή των κ. Καρδαμπίκη, Στεργίου και Νάνου, προτείνονται τα εξής:

• Πάγωμα των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους κατ’ εξακολούθηση παραβάτες κτηνοτρόφους και εξειδίκευση των προστίμων που επιβάλλονται

• Θεσμοθέτηση ενιαίου χρηματοδοτικού προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων για τους Δήμους, ώστε να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις ενσταβλισμού και να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό

• Θεσμοθέτηση συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο με το Υπουργείο και την Περιφέρεια, αφού η Περιφέρεια σαν θεσμός διαφαίνεται πως δύναται αποτελεσματικότερα να αντιμετωπίσει πιο ολοκληρωμένα το πρόβλημα στις ευρύτερες περιοχές

• Ενίσχυση του προσωπικού και αύξηση των αρμοδιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα αστυνόμευσης και επιβολής προστίμων για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα

• Μείωση του χρονικού ορίου παραμονής των παραγωγικών ζώων που περισυνελέχθησαν στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που ορίζει ο νόμος

• Παραχώρηση των παραγωγικών ζώων σε κοινωνικούς οργανισμούς, σωματεία με φιλανθρωπικό έργο και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έπειτα από την παρέλευση του χρονικού ορίου παραμονής εντός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων

• Εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος δημιουργίας, διαχείρισης και βελτίωσης βοσκοτόπων.