Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου. Είκοσι επτά (27) ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν και αφορούσαν  την έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων, την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του λεωφορείου μεταφοράς ΑΜΕΑ στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ, το χαρακτηρισμό δεκτικών αριθμών (Εντάλματα Προπληρωμής), τον προσδιορισμό ανωτάτου ορίου δαπάνης που αφορά τα έξοδα κηδείας αιρετών, την εκκίνηση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την παροχή  της υπηρεσίας «Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων», την έγκριση πρακτικού – εισηγητικής έκθεσης της επιτροπής για την αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού και τη διανομή καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης σε άπορους δημότες. Επίσης, λήφθηκαν αποφάσεις για την έγκριση συνδιοργάνωσης δράσης προληπτικής οδοντιατρικής με το «Χαμόγελο του Παιδιού», την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νοστίμου, τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2020 και τη συγκρότηση επιτροπήςδιενέργειας δημοπρασιών  για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών  και ακινήτων, αλλά και επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. Αρκετά ήταν όμως, και τα τεχνικά θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αφορούσαν την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου: «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»  του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και τις εγκρίσεις πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. του Δήμου Καρπενησίου», «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Στενώματος», του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίας Τριάδας» και του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης- αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου». Επίσης, αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης των έργων «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αυλείων Χώρων Δήμου Καρπενησίου» και «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»του Δήμου Καρπενησίου. Επιπλέον αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μεσοκώμης», «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Μεσοκώμης», «Επισκευή σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς», του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ψιανών», «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Άμπλιανης», καθώς και των έργων: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου και «Βελτίωση Ύδρευσης ΤΚ. Βουτύρου».