Δρομολογήθηκε η αποκατάσταση των ζημιών στα γεφύρια Τέμπλας και Αυλακίου

0
1309

Υπέγραψε η Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Σταρακά

Υπογράφτηκε από την Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά και τον ανάδοχο του έργου, η σύμβαση για την αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο γεφύρι της Τέμπλας προβλέπουν την αποκατάσταση φθαρμένων αρμολογημάτων σε βάθος, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της των επιφανειών της γέφυρας καθώς και η εφαρμογή καθολικών ενεμάτων βαρύτητας στα καταστρώματα και στα πλευρικά τοιχία (τύμπανα) της γέφυρας στα βάθρα και στους πεσσούς. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις που είναι κατασκευασμένα τα φέροντα στοιχεία των τόξων (θολίτες), όπου και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ενεμάτων. Προβλέπεται επίσης το βαθύ αρμολόγημα στα σημεία των υφιστάμενων ρηγματώσεων που βρίσκονται στο εσωράχιο του κυρίως τόξου και που είναι ορατά στα πλευρικά τοιχώματα και στο εμφανές εξωράχιο του τόξου αυτού κάτω από το ανατολικότερο ανακουφιστικό τόξο της δυτικής όχθης του ποταμού και η εφαρμογή ενέματος ρητίνης στη συνέχεια. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για τη συντήρηση των εξ αργολιθοδομής πτερυγότοιχων που βρίσκονται ανάντη και κατάντη των θεμελίων της γέφυρας και την αποκατάσταση του φθαρμένου στηθαίου και της λίθινης κουπαστής της γέφυρας.

Αντίστοιχα, οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται να γίνουν στο γεφύρι του Αυλακίου έχουν να κάνουν με την ανακατασκευή του καταστρώματος σε όλο το μήκος του γεφυριού καθώς και την ανακατασκευή του πλευρικού τοιχίου του στηθαίου και της λίθινης κουπαστής του. Θα πραγματοποιηθεί επίσης αποκατάσταση φθαρμένων αρμολογημάτων σε βάθος σε όλα τα πλάτη και τα μήκη των επιφανειών της γέφυρας, απομάκρυνση των φερτών υλικών που φράσουν τις διόδους για το νερό της γέφυρας όπως επίσης και ενέματα βαρύτητας στο κατάστρωμα και καθολικά ενέματα πλην των θολιτών της γέφυρας.

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σταρακά μετά την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε σχετικά: « Υλοποιείται μια δέσμευση μας για την ικανοποίηση μιας πολύ βασικής ανάγκης της Αιτωλοακαρνανίας. Τα ιστορικά γεφύρια τα οποία θα αποκαταστήσουμε έχουν σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο και εξέχουσα σημασία γιατί είναι το σημείο το οποίο ενώνονται τρεις Περιφέρειες. Πρόκειται για έργο αναπτυξιακό, αλλά συγχρόνως θα διασφαλιστεί και η ασφαλή πρόσβαση των πολιτών της ευρύτερης περιοχής. Συνεχίζουμε, βήμα βήμα, να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Αιτωλοακαρνάνες».