Σε νέες προσλήψεις προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου ύστερα από την  εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς εγκρίθηκαν για τον Δήμο Καρπενησίου δύο (2) θέσεις ΙΔΟΧ οκτάμηνη διάρκειας.

Η εξειδίκευση των ειδικοτήτων έχει ως εξής: Α) ΔΕ Χειριστών ΜΕ για μηχανήματα τύπου JCB, Β) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων. Σκοπός των προσλήψεων αυτών είναι να καλυφθούν σημαντικές ανάγκες του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί και η καλύτερη λειτουργία του. Για τις ανωτέρω προσλήψεις, με έγγραφο η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου βεβαιώνει την ύπαρξη πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Η δαπάνη θα καλυφθεί μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.