Εγκρίθηκαν τα έργα ανάπλασης για την Πειραϊκή Πατραϊκή και την Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

2187

 

Την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου έλαβαν τα νέα μεγάλα έργα ανάπλασης που πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα στο Καρπενήσι. Το πρώτο έργο αφορά την αξιοποίηση και διαμόρφωση της  πλατείας της Πειραϊκής-Πατραϊκής, έργο το οποίο εντάσσεται  στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 190.500,00 € με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο το ποσό των 91.100,00 € . Το Δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να  αποδεχτεί την απόφαση ένταξης του έργου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, να εξουσιοδοτήσει το δήμαρχο να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο καθώς και να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα το έργο και να εγγράψει στον προϋπολογισμό έτους 2018, στην αναμόρφωση που ακολουθεί,  το ποσό των 91.100,00 € που είναι η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Το ποσό των 99.400,00 € ή όσο απαιτηθεί μετά τη δημοπράτηση του έργου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) θα εγγραφεί σε επόμενη αναμόρφωση  του προϋπολογισμού έτους 2019.

Το δεύτερο έργο αφορά την ανάπλαση του δημοτικού χώρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου συνολικού προϋπολογισμού 166.000,00 € με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 79.384,00 € . Το έργο αυτό, επίσης  εντάσσεται  στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» και να εγγράψει στον προϋπολογισμό έτους 2018,  το ποσό των 79.384,00 € που είναι η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Το ποσό των 86.616,00 € ή όσο απαιτηθεί μετά τη δημοπράτηση του  έργου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) θα εγγραφεί σε επόμενη αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού έτους 2019