Εγκρίθηκαν 20 άδειες για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Αγράφων

3738

Την έγκριση είκοσι (20) αδειών για υπαίθριο και στάσιμο εμπόριο εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων με την 30-4-2019 απόφασή του. Ειδικότερα οι θέσεις αυτές επιμερίζονται στις εξής Τοπικές Κοινότητες. Σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές.Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του Δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του Δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.Τα είδη εμπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: α. οπωροκηπευτικά, β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο,οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, στ. μέλι τυποποιημένο, ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων,η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων), ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας, γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες.

Οι θέσεις που διατίθενται είναι οι εξής:
-Στο Ραπτόπουλοτέσσερις (4) θέσεις οι οποίες επιμερίζονται στην τοποθεσία Αγία Τριάδα, στην τοποθεσία Σταυρός απέναντι από το ιατρείο, στην τοποθεσία Μεγάλη Βρύση «Τρεις(3) άδειες μικροπωλητών (ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΑ – ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ)» και στην τοποθεσία Γέφυρα Τέμπλας (Καντίνα).
-Στην Ανατολική Φραγκίστα μία(1) θέση στην τοποθεσία Σωτήρα (Καντίνα).
-Στην υπόλοιπη εδαφική Περιφέρεια του Δήμου Αγράφων εγκρίνονται οι εξής άδειες:
Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου Δύο(2), Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου Δύο(2), Μεταποίηση Δύο(2), Αγροτικά προϊόντα Τρείς(3), Εμποροπανήγυρις Πέντε(5) και Κινητές καντίνες Μία(1).