Χθες ημέρα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Η συνεδρίαση έγινε δια περιφοράς για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Τα θέματα για τα οποία συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις οι σύμβουλοι αφορούσαν την έγκριση πρακτικών της 13ης/30-12-2019, 14ης/30-12-2019, 1ης/31-01-2020, 2ης/31-01-2020, 3ης/29-02-2020, 4ης/31-03-2020,5ης/30-04-2020,6ης/26-05-2020, 7ης/26-06-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων».

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ