Ενεργειακή αναβάθμιση & αυτοματοποίηση του Οδοφωτισμού χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Στερεάς

0
4978

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση και Συντήρηση του Συστήματος Οδοφωτισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με εξοικονόμηση Ενέργειας σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης» χρηματοδοτεί από το ΠΔΕ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Με το υπόψη έργο προβλέπεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχα τύπου LED.

Για την υλοποίηση του υπόψη έργου συστήθηκε επιτροπή με τις ειδικότητες του Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού από υπαλλήλους των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας η οποία προχώρησε αφενός στην καταγραφή του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού και αφετέρου στη σύνταξη σχεδίου Προδιαγραφών με στόχο την αντικατάσταση των υφιστάμενων Φωτιστικών Σωμάτων με νέα Φ/Σ LED.

Η αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιάς τεχνολογίας με νέα φωτιστικά LED αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και προς τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου.

Το υπόψη σχέδιο προδιαγραφών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (https://pste.gov.gr/led)

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στις παρακάτω διευθύνσεις

1. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Αν/κούΠρογρ/μού, Περιβάλλοντος & Υποδομών email: a.papanastasiou@pste.gov.gr

2. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας (υπόψη κ. Ζωβοίλη) email: i.zovoilis@fthiotida.pste.gov.gr