Ενημερωτική Εκδήλωση

3807

Το Σάββατο 15/12/2018 στο Καρπενήσι (αίθουσα ΚΠΕ) θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική εκδήλωση για την ανάπτυξη αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων στην Ευρυτανία. Μια πρωτοβουλία Ευρυτανικών Συλλόγων | ‘Ώρα 12.00 μ.μ.