Ως αφορολόγητο και ακατάσχετο καθορίζεται το επίδομα νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Ιανουαρίου από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση,.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει φορολογική απαλλαγή και απαγόρευση κατάσχεσης της εισοδηματικής ενίσχυσης μόνιμων κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ως μέτρο διασφάλισης του εισοδήματος των δικαιούχων οικογενειών, δοθέντος ότι οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στις ανωτέρω περιοχές δημιουργούν στις οικογένειες αυτές πρόσθετα έξοδα. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγούνται αυτές.

Πρόκειται για το άρθρο 18 του εν λόγω νομοσχεδίου, στην αιτιολογική έκθεση του οποίου αναφέρονται τα εξής: «Με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που διαβιούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές καταβάλλεται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση που έχει προβλεφθεί στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110). Η ανωτέρω ενίσχυση έχει στόχο να βοηθήσει τις οικογένειες να ανταποκριθούν στις ειδικές συνθήκες των περιοχών αυτών.

Περαιτέρω, συνιστώντας γνήσιο μέτρο κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οικογενειών αυτών, η εν λόγω ενίσχυση εξαιρείται από τη δυνατότητα συμψηφισμού της με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, προβλέπεται ο μη συνυπολογισμός της στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση της ίδιας της περί ης ο λόγος ενίσχυσης».