Ένα νέο επίπεδο εκπαίδευσης εισάγει το υπουργείο Παιδείας με το νομοσχέδιο που τέθηκε για διαβούλευση από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση. Η υπουργός στην παρουσίαση του νομοσχεδίου υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα, την επιλέγει μόλις το 28% των μαθητών και το 72% να ακολουθεί τα Γενικά Λύκεια.

Το Επίπεδο 3, οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ), που θα δημιουργηθούν θα αφορούν αποφοίτους Γυμνασίου και θα έχουν διετή φοίτηση και θα εστιάζει σε επαγγέλματα τεχνιτών με έμφαση στις ανάγκες τις τοπικής αγοράς και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού επαγγελματικού σχεδιασμού σ’ αυτές. Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, πλέον εισάγεται ένας ενιαίος σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας, με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό και την ανίχνευση αναγκών στην αγορά εργασίας. Σχολές ΕΣΚ θα μπορούν επίσης να δημιουργούνται και από άλλους φορείς, πέραν του υπ. Παιδείας, όπως το υπουργείο Πολιτισμού.