Επιπλέον καθήκοντα για τους πέντε υπαλλήλους ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων

0
1831

Στην αντιμετώπιση των επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών προσπαθεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος Αγράφων που αυτό τον καιρό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αναθέσει παράλληλα καθήκοντα σε πέντε (5) υπαλλήλους του Δήμου. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι η Ζαχαροπούλου Παρασκευή κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Α΄, την τήρηση πρωτοκόλλου για την Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας, η Καστανά Ελένη, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Β, την τήρηση πρωτοκόλλου για την Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου. ο Μπαλωμένος Νικόλαος, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Α΄, την τήρηση πρωτοκόλλου για την Δημοτική Ενότητα Αγράφων, ο Πεσλής Δημήτρης, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Α΄, την τήρηση πρωτοκόλλου για την Δημοτική Ενότητα Απεραντίων και η Τσίπρα Άννα, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών με βαθμό Α΄, την τήρηση πρωτοκόλλου για την Δημοτική Ενότητα Βίνιανης.  Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και ισχύει για έξι(6) μήνες, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και το γεγονός ότι, συντρέχουν επιτακτικές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον τρόπο, λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.