Το Βραβείο του Καλύτερου Μαθητευόμενου της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία (European Alliance for Apprenticeship – EAfA) στην κατηγορία «Μαθητευόμενοι» (Apprentices) απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης Nicolas Schmit, στον μαθητή της ΕΠΑΣ Σερρών Ευάγγελο Πούφτα κατά τη χτεσινή τελετή απονομής Βραβείων Αριστείας (VET Excellence Awards 2022) της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (16-20 Μαΐου).

Ο Ε. Πούφτας εργάζεται σε λογιστικό γραφείο ως υπάλληλος οικονομικών καθηκόντων μέσω του προγράμματος μαθητείας των ΕΠΑΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ξεκίνησε να εργάζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και χρειάστηκε να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, το οποίο άλλαζε δραστικά λόγω των lockdown και των πρόσθετων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτος στη χρήση της τεχνολογίας και στην παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και βοήθησε τους συναδέλφους του να αναπτύξουν νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών τους, μέσα από τη χρήση προηγμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια εκδήλωση όπου τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) παρουσιάζουν και αναδεικνύουν τις δράσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχει μια πλατφόρμα για να γίνει ευρύτερα γνωστό το δυναμικό της ΕΕΚ και μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της Εβδομάδας, τα Βραβεία Αριστείας ΕΕΚ αναγνωρίζουν άτομα και Οργανισμούς για τις προσπάθειές τους στην προώθηση και προσφορά υψηλής ποιότητας της ΕΕΚ.

Η βράβευση του Ε. Πούφτα συνεχίζει την «παράδοση» που δημιουργούν οι ΕΠΑΣ, με τις συνεχείς διακρίσεις που λαμβάνουν τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας ότι αποτελούν παράδειγμα καλών πρακτικών ΕΕΚ στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η συμμετοχή των ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς προωθεί και προβάλλει τις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών. Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των νέων αποτελεί προτεραιότητα και στόχο του σχολείου, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές τα κατάλληλα εφόδια και εργαλεία ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυικό σύστημα στη χώρα μας, που βασίζεται στο διαχρονικά επιτυχημένο μοντέλο της Γερμανίας και συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση (on-the-job-training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ:

  • Πραγματοποιούν μαθητεία και  πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση
  • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
  • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Λαμβάνουν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
  • Δικαιούνται μέχρι 30 ημέρες σπουδαστική άδεια με αποδοχές
  • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης
  • Έχουν πρόσβαση σε επίδομα στέγασης και σίτισης, εφόσον είναι δικαιούχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Βραβείο του Καλύτερου Μαθητευόμενου της Ευρώπηςτης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Μαθητεία επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards/winners-2022_el#eafa-awards–apprentices