Κενή θέση δημιουργήθηκε στο 4ο δημοτικό σχολείο Καρπενησίου, μετά την αποχώρηση του μέχρι πρότινος διευθυντή, λόγω συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό η διευθύντρια της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας προχωρά στην προκήρυξη θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποστέλλοντάς τα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΙΠΕ Ευρυτανίας mail@dipe.eyr.sch.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 έως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

Υποψήφιοι για τη θέση μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των  κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών, που προηγούνται της επιλογής στη θέση Διευθυντή/ντριας της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση Διευθυντή/ντριας οποιουδήποτε άλλου Σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο/η επιλεγείς/είσα  Διευθυντής/ντρια  της  Σχολικής  Μονάδας  πρέπει  να  συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα.