Αντίθετος με το νέο νομοσχέδιο παιδείας δηλώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Στερεάς Ελλάδας, καταδικάζοντας ως αντιδημοκρατική τη μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας να φέρει σε διαβούλευση το θέμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας υπέγραψαν κοινό ψήφισμα για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με το τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» και κατατέθηκε από την αντιπροσωπεία αυτών στην Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας. Στο ψήφισμα αυτό ο Σύλλογος Εκπαιδευτών καταδικάζει το ΥΠΑΙΘ ότι προβαίνει σε μονομερής αποφάσεις, ενώ παράλληλα επιβάλλει μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα χωρίς όμως την επιστημονική τεκμηρίωση που απαιτείται σε τέτοια σημαντικά θέματα. Ειδικότερα, η αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, η πιλοτική εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, οι ποινές στους εκπαιδευτικούς και η διπλή αξιολόγηση ανατρέπουν τα δεδομένα των σχολικών μονάδων. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζουν την πρόσληψη μόνιμων διορισμών, να ακυρώσουν την σχέση εμπιστοσύνης εκπαιδευτικών και μαθητών και τέλος να δώσουν την εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό να καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί στο ψήφισμά τους. Κλείνοντας, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν «καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη στάση της, να αποσύρει το νομοσχέδιο αυτό και να προχωρήσει άμεσα σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών»