Μερικές φωτογραφίες από χωριά της Ευρυτανίας μετά το “πέρασμα” της Μήδειας

φωτό: Στάβλοι Ευρυτανίας
φωτό: Στάβλοι Ευρυτανίας
Παναγία Προυσιώτισσας/ φωτο: π. Γεράσιμος Τσιρώνης
Κρίκελλο/ φωτο: Chris Vicky Panaras
Νέο Αργύρι / φωτο: N.Z
Μεσοχώρι Ευρυτανίας / φωτο: George Karageorgos
Δαφνούλα Ευρυτανίας/ φωτο: Ν.Ζ
Ανιάδα Ευρυτανίας