Με απόφαση την οποία υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός εντάσσεται η πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος (3ο Δημοτικό και 2ο Γυμνάσιο) στον «Προφήτη Ηλία» του Δήμου Καρπενησίου. Τα υπό μελέτη σχολικά κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία «Δ΄» (σ.σ. ενεργειακά μη αποδοτικά), ενώ μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να ανήκουν στην ενεργειακή κλάση «Β+».

Συγκεκριμένα, στο κάθε κτίριο προβλέπεται να γίνουν ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου και στο δώμα, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από τη στέγη (σ.σ. η επιλογή της βέλτιστης μεθόδου θα αποσαφηνιστεί κατά την μελέτη) και η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Καρπενησίου. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 157.059,95 ευρώ και καλύπτει πλήρως το κόστος της πράξης.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Καρπενησίου και εξασφαλίζουμε τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών, κάνοντας το καθοριστικό πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Καρπενησίου, ο οποίος προωθεί μια απολύτως αναγκαία παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά πάνω απ’ όλα την ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος!».

Από την πλευρά του ο Δήμος Καρπενησίου αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Υπογράφηκε σήμερα η απόφαση για την χρηματοδότηση της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος του Προφήτη Ηλία(αφορά την στέγη, την θερμοπρόσοψη και την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του 3ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου) προϋπολογισμού 157.000 ευρώ.

Η πρόταση είχε υποβληθεί από το δήμο Καρπενησίου τον Ιούλιο του 2022 και είχε αξιολογηθεί θετικά από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, όπως ενημερώσαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Ευχαριστούμε τον περιφερειάρχη μας κύριο Φάνη Σπανό και προχωρούμε άμεσα στην δημοπράτηση της μελέτης».