Η αξιοποίηση και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Κωπαΐδας συζητήθηκε, έστω και καθυστερημένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της αντιπολίτευσης «Στερεά Υπεροχής», μετά από αίτημα που είχαν υποβάλλει οι παρατάξεις από το 2020, στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,

που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στην πόλη της Λιβαδειάς.

Πέρα από την κριτική που ασκήθηκε από τον επικεφαλής Δημήτρη Αναγνωστάκη και τα στελέχη της παράταξης, για τις αβελτηρίες, τις αστοχίες και τις καθυστερήσεις της περιφερειακής αρχής, κατατέθηκαν και συγκεκριμένες προτάσεις, για τη συγκρότηση ενός νέου φορέα διαχείρισης του κωπαϊδικού πεδίου, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των αγροτικών ενώσεων.

Ο νέος φορέας θα έχει την ευθύνη της ολιστικής διαχείρισης της Κωπαΐδας, σε επίπεδο μελετών, τεχνικών παρεμβάσεων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, εκσυγχρονισμό υποδομών, αξιοποίηση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για μείωση ενεργειακού κόστους, συνέργειες και συνεργασίες με πανεπιστημιακά τεχνολογικά ιδρύματα και μία σειρά ενεργειών και αναπτυξιακών δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της θέσης των αγροτών και του αγροτικού προϊόντος.

Το δεύτερο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, ήταν η ενημέρωση για τα στοιχεία απολογισμού και ισολογισμού του έτους 2021 και προϋπολογισμού του έτους 2022 του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας. (ΟΠΑΣΤΕ)

Για το θέμα αναφέρει η παράταξη «Στερεά Υπεροχής»: «Από τη συζήτηση που ακολούθησε αποδείχτηκε περίτρανα και στηλιτεύτηκε με ένταση, από το σύνολο των παρατάξεων, η έλλειψη διαφάνειας, αφού καμία απόφαση δεν δημοσιεύεται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η απουσία κριτηρίων ως προς τη χρηματοδότηση, η περιθωριοποίηση του περιφερειακού συμβουλίου και τελικά η κυριαρχία αντίληψης πελατειακού και επικοινωνιακού χαρακτήρα και η παρωχημένη λογική του κατόπιν ενεργειών μου.

Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν ερωτήσεις  και προτάσεις από τα στελέχη της παράταξης μας , για την οικονομική ενίσχυση αιμοδοτικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων και για την αξιοποίηση της παλαιάς γραμμής Τιθορέα – Λιανοκλάδι».