Αιτήματα προς το Δήμο Καρπενησίου υπέβαλαν δύο υπηρεσίες και δύο δημότες ΑμεΑ, με σκοπό τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης για τα οχήματά τους. Αναλυτικότερα, η μεταφορική εταιρείας ACS στο Καρπενήσι αιτήθηκε τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης επί της  οδού Αθανασίου Διάκου 3, με σκοπό τη στάθμευση του οχήματος της μεταφορικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι του Δήμου αποφάσισαν να τοποθετηθεί πινακίδα P39 (απαγορεύεται η στάθμευση) και διευκρινιστική πινακίδα (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων). Παρομοίως η ΔΕΔΔΗΕ Καρπενησίου αιτήθηκε τη χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ και τριών θέσεων εξυπηρέτησης πελατών επί της  οδού Αισώπου. Οι αρμόδιοι του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισαν την ύπαρξη μίας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αισώπου με τοποθέτηση πινακίδας Ρ71(Χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ), αλλά και τη χωροθέτηση δύο κοινόχρηστων θέσεων στάσης με τοποθέτηση πινακίδας P39 (απαγορεύεται η στάθμευση) και διευκρινιστική πινακίδα (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων). Επίσης, ειδικό χώρο στάθμευσης αιτήθηκαν και δύο κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου, για χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Προυσιωτίσης, έναντι της κατοικίας του ενός δημότη με τοποθέτηση πινακίδας Ρ71 και  για χορήγηση μιας θέσεως στάθμευσης μπροστά από την κατοικία της δημότισσας στην οδό Γεναδίου 3 στο Καρπενήσι. Οι αρμόδιοι αποφάσισαν την τοποθέτηση πινακίδας Ρ39 με διευκρίνηση (ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ Α.Μ.Ε.Α.). Η τοποθέτηση αυτής θα γίνει με δαπάνη και μέριμνα της ίδιας.