Για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ. στο Γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπενησίου είναι το πρώτο κάλεσμα για την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την οποία απαιτείται 50% των μελών του Συλλόγου, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: Έγκριση Διοικητικού- Οικονομικού Απολογισμού 2019, Έγκριση Προϋπολογισμού 2020, Φιλοθηράματα και λοιπά θέματα.