Προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου θα τεθούν σήμερα τα τέλη του Δήμου έτους 2024. Αυτά αφορούν τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης, νεκροταφείου, δημοτικής συγκοινωνίας, ΤΑΠ, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Οι τιμές των τελών δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή σε σχέση με αυτές του έτους 2023.

Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης

Για τα τέλη ύδρευσης οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: Το πάγιο συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες, καταστήματα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αποθήκες ανέρχεται στα 45,20 ευρώ & 4,00 € / δωμάτιο ετησίως. Σχετικά με το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης εντός σχεδίου η τιμή θα ανέρχεται στο ποσό των 115,00 €/παροχή, ενώ το τέλος σύνδεσης ύδρευσης εκτός σχεδίου ανέρχεται στα 500,00 €/παροχή. Τα τέλη αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου της ελάχιστης κατανάλωσης σε οικίες, καταστήματα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και αποθήκες ανέρχεται στο ποσό 5,58 & 2,02€/δωμάτιο ετησίως. Το δικαίωμα σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης θα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 €/σύνδεση. Για τις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες Δήμου Καρπενησίου το τέλος σύνδεσης ύδρευσης  ανέρχεται στα 100,00 €/παροχή και το τέλος σύνδεσης αποχέτευσης στο ποσό των 100,00 €/παροχή. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το τέλος επανασύνδεσης μετά από διακοπή θα ανέρχεται στο ποσό των 31,00€ με ΦΠΑ εντός δύο ετών, ενώ μετά από δύο έτη το ποσό θα ανέρχεται το ποσό των 62,00€ με ΦΠΑ. Για τις παραβάσεις των κανονισμών λειτουργίας των δικτύων του Δήμου επιβάλλονται πρόστιμα όπως ορίζονται στον κανονισμό με το ποσό των 500,00 €.

Ειδικές εκπτώσεις

1. Πολύτεκνοι – οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα μέλη και πάνω  (μείωση 40%)

Έκπτωση 40% στην τιμή του τιμολογίου οικίας θα έχουν οι πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

2.Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 

Χρέωση την ελάχιστη κατανάλωση σε όσα άτομα έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καρκινοπαθείς, τυφλοί, πάσχοντες από μεσογειακή δρεπανοκυτταρική αναιμία και γενικά όσες άλλες παθήσεις δίνουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023, ως εξής: 1) για τους στεγασμένους χώρους σε  0,1 € ανά τμ ετησίως.

2) για τους μη στεγασμένους χώρους σε  0,05 € ανά τμ ετησίως. (ήμισυ) (Στους παρόχους ηλεκτρ. ενέργειας ανακοινώνεται πλασματική επιφάνεια). Σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού αποφασίστηκε να μη γίνει καμία αύξηση για το έτος 2023.

Αυτά έχουν ως εξής: Για την  Κοινότητα Καρπενησίου 1,60 / τμ / ετησίως και για τις υπόλοιπες  κοινότητες  (Δεν παρέχεται η υπηρεσία καθαριότητας σε καθημερινή βάση) 1,32 / τ.μ/ ετησίως. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας, Κοινότητες: 1) Καρπενησίου 2) Αγίου Νικολάου 3) Βουτύρου 4) Κορυσχάδων 5) Δομνίστας 6) Κρικέλλου 7) Μεγάλου Χωριού 8) Μικρού Χωριού 9) Προυσό το ποσό ανέρχεται στα 2,65 / τμ / ετησίως. Για τις υπόλοιπες κοινότητες (Δεν παρέχεται η υπηρεσία καθαριότητας σε καθημερινή βάση) το ποσό ανέρχεται στα 2,05/τ.μ/ετησίως. Για την πέραν των 1000 τμ επιφάνεια, στις παραπάνω κοινότητες το ποσό ανέρχεται στα 2,10 / τμ / ετησίως. Για τους υπόγειους ορόφους βάσει οικοδ. άδειας, στις παραπάνω κοινότητες το ποσό ανέρχεται 1,60 /τμ/ετησίως, ενώ για τους υπόγειους ορόφους βάσει οικοδ. άδειας, στις υπόλοιπες κοινότητες το ποσό ανέρχεται στα 1,32 / τμ / ετησίως. Τέλος για τους μη στεγασμένους χώρους με επιφάνεια οικοπέδου έως 1000 τμ το ποσό ανέρχεται στα 0,21/ τμ οικοπέδου / ετησίως, ενώ για  την πέραν των 1000 τμ επιφάνεια οικοπέδου το ποσό ανέρχεται στα 0,05 / τμ οικοπέδου / ετησίως.

Για τα  Εκτός Σχεδίου ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα  ισχύουν τα ακόλουθα: Παροχή μόνο υπηρεσίας καθαριότητας με χρέωση του 70% του αντίστοιχου τέλους και για παροχή μόνο υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού με χρέωση του 30% του αντίστοιχου τέλους

Ποιοι απαλλάσσονται

Για την κατηγορία των ευπαθών ομάδων το έτος 2023 θα ισχύσουν τα ακόλουθα για την κύρια κατοικία μέχρι 200τμ όσων είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπενησίου:  Στην  κατηγορία  αυτή ανήκουν :

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  – απαλλαγή  από τα τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Προϋποθέσεις: Πολύτεκνες οικογένειες όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία δηλ. οικογένειες με τέσσερα (4) ή περισσότερα ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη. Οικογένειες όπου γονέας χωρίς σύζυγο έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων ή προστατευόμενων μελών.  (Ν. 3454/2006 εξομοίωση με πολύτεκνες οικογένειες).

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  – μείωση 25% των τελών καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Προϋποθέσεις: Τρίτεκνες οικογένειες όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία δηλ. οικογένειες με τρία (3) ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – μείωση 40% των τελών καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Προϋποθέσεις: Μονογονεϊκές νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Προϋποθέσεις: Εισόδημα μέχρι 8.000,00 €.  

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ (αφορά τις κατηγορίες Α,Β & Γ).

Δ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – μείωση 40%  των τελών καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Προϋποθέσεις: Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Να λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και να είναι απαλλαγμένοι του φόρου εισοδήματος, με βάση συγκεκριμένη διάταξη νόμου.

Δα) ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού.

Δβ) ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ από ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ δρεπανοκυτταρική ή μικροδρε-πανοκυτταρική ΑΝΑΙΜΙΑ   και υποβάλλονται σε μετάγγιση αίματος.

Δγ) ΤΥΦΛΟΙ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες θα τα ορίσει με ανακοίνωσή του το τμήμα εσόδων όπου και θα γίνεται η κατάθεσή της σχετικής  αίτησης  από τους ενδιαφερόμενους και θα ελέγχονται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

Τέλη νεκροταφείου

Για την Α’ Ζώνη

Αναλυτικότερα, για την Α’ Ζώνη και το νέο κοιμητήριο για την αγορά οικογενειακού τάφου, 4.000,00€ η μία θέση, 8.000,00€ οι δύο θέσεις. Το δικαίωμα ενταφιασμού  ανέρχεται στα 90,00€. Το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου α) Από 0-5 έτη μηδενική χρέωση β) Από 6-10 έτη 50,00 € ο τάφος γ) Από 11-15 έτη 80,00 € ο τάφος δ) Από 16 και άνω 160,00 € ο τάφος ε) Κενός οικογενειακός τάφος 10,00€. Το ετήσιο τέλος συντήρησης οικογενειακού τάφου μετά την 5ετία, ανεξάρτητα εάν είναι μονός, διπλός, κενός ή μη ανέρχεται στα 15,00€. Για το παλιό κοιμητήριο το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου ανέρχεται στα 200,00 € ο τάφος.

Για την Β’ Ζώνη

Σχετικά με τη Β’ Ζώνη για την αγορά οικογενειακού τάφου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου, Μεγάλου Χωριού και όσων Δημοτικών Κοινοτήτων οι κενές θέσεις είναι κάτω από επτά, στις οποίες δεν παραχωρούνται οικογενειακοί τάφοι, θα ισχύει, χίλια ΕΥΡΩ (€ 1.000,00) ο μονός τάφος και δύο χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 2.000,00) ο διπλός. Το δικαίωμα ενταφιασμού 54,00€. Το ετήσιο τέλος διατήρησης τάφου (ισχύει και για τους οικογενειακούς τάφους) α)Από 0 – 4 έτη μηδενική χρέωση β) Από 5 – 9 έτη 9,00€ γ) από 10 έτη και άνω 18,00 € δ) Κενός οικογενειακός τάφος 10,00€. Τα τέλη διατήρησης αφορούν μονούς τάφους, για τους διπλούς η χρέωση είναι αντίστοιχη.

Τέλη κοινοχρήστων χώρων

Αναφορικά με τις τιμές των κοινοχρήστων χώρων αυτές διαμορφώνονται ως εξής: Α ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου στην οποία προτείνονται τα παρακάτω: Α) Για την Κεντρική Πλατεία 25,00 € /τμ ετησίως, Β)Υπόλοιπες πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 15,00  € /τμ ετησίως, πεζόδρομοι τιμολόγιο 25,00 €/τμ ετησίως και πεζοδρόμια Α) Στις οδούς Αθαν. Καρπενησιώτη, Ζηνοπούλου, Εθν. Αντίστασης, Αποδ. Ευρυτάνων, Γ.Καραϊσκάκη μέχρι κτίριο πρώην Νομαρχίας ισχύει το τιμολόγιο 25,00 €  ανά τ.μ. ετησίως.  Β)Υπόλοιπα πεζοδρόμια εντός της πόλης Καρπενησίου 15,00 € ανά τμ ετησίως. Η Β ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Κρίκελλο, Δομνίστα, Αγία Τριάδα, Φουρνά, Άγιος Νικόλαος, Κορυσχάδες, Βουτύρο, Μικρό Χωριό ,Μεγάλο Χωριό, Κλαυσί και Προυσός. Για πλατείες προτείνεται το ποσό 12,00 €/τμ ετησίως, ενώ για τα πεζοδρόμια η τιμή για την κατάληψή τους ανέρχεται στα 5,00 ευρώ. Η Γ ΖΩΝΗ περιλαμβάνει τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες όπου προτείνεται  το ποσό  6,00 €/τμ ετησίως και 3,00 ευρώ η κατάληψη των πεζοδρομίων.

Τέλη λαϊκής

Σχετικά με τα τέλη λαϊκής το εβδομαδιαίο τέλος για χρήση  2τ.μ. ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €, το εβδομαδιαίο  τέλος για χρήση 4τ.μ. στο ποσό 10,00 €, το τρίμηνο για χρήση έως 2τ.μ.  στο ποσό 60,00 και το τρίμηνο για χρήση 4τ.μ. στο  ποσό 120,00€  Όσοι πληρώσουν προκαταβολικά το 1ο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου θα έχουν έκπτωση στο τιμολόγιο 15%.

ΤΑΠ

Ο ενιαίος συντελεστής τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για όλες τις δημοτικές ενότητες  του Δήμου Καρπενησίου ορίζεται στο 0,25‰. Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες να ορισθεί  ίδια τιμή ζώνης με την περσινή ορισθείσα τιμή. Δηλαδή 500,00 €/τ.μ. για τη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου και 293,00 €/τ.μ. για τις λοιπές δημοτικές κοινότητες. Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου να ορισθεί : Τιμή ζώνης  79,24 €/τ.μ. 

Τέλη διαφήμισης

Τα τέλη διαφήμισης για το 2024 ορίζονται ως εξής: Διαφημίσεις κατηγορίας Α σε 0,37 € εβδομαδιαίως ανά τ.μ. Διαφημίσεις κατηγορίας Β παρ.α: σε 73,36 € ετησίως ανά τμ. παρ. β: σε 29,35 € ετησίως ανά τμ. παρ. γ: σε 20,54 € ετησίως ανά τμ. Διαφημίσεις κατηγορίας Γ μέσα σε οχήματα ή στην εξωτερική επιφάνεια τους διαστάσεων 30Χ50 εκατοστόμετρα μέχρι 2,05€ μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για μεγαλύτερες διαστάσεις καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. Διαφημίσεις κατηγορίας Δ σε 2%επί της δαπάνης της διαφήμισης. Για τα σταντς του Δήμου το τέλος διαφήμισης ορίζεται σε 100,00€ ετησίως ανά θέση.    

Τέλη Δημοτικής Συγκοινωνίας

Για την αστική συγκοινωνία η τιμή της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών και εισιτηρίων για όσους χρησιμοποιούν το Αστικό Λεωφορείο για το έτος 2024 παραμένει ίδια με την περσινή ως εξής: α) Για τους μαθητές και φοιτητές 3,00 € β) Για τους υπόλοιπους κατοίκους 10,00 € γ) Για τους πολύτεκνους, τα τέκνα πολυτέκνων μέχρι 18 ετών, τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και τους έχοντες κάρτα ανεργίας 5,00 €. Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 0,50 λεπτά. Για τη Δημοτική συγκοινωνία η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 2,00 €. Η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας είναι δωρεάν για όσους κατέχουν την Κάρτα Δημότη -η οποία παρέχεται δωρεάν στους δημότες εφόσον υποβάλλουν αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου προσκομίζοντας την ταυτότητά τους.