Η δημιουργία, η συγχώνευση τμημάτων και οι αντιδράσεις

Στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή του αντικειμένου των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των νέων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων  που θα δημιουργηθούν, οι οποίες εναρμονίζονται και με τις εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο.

Επιπλέον, πέρα από την κατάργηση Τμημάτων και την δημιουργία νέων Τμημάτων, προτείνεται και η αλλαγή μονίμων θέσεων ΤΕ και ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων, έτσι ώστε αυτές να ενεργοποιηθούν σε επόμενους Κύκλους  Πρόσληψης Μόνιμου (τακτικού) Προσωπικού και Κύκλους Κινητικότητας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καθώς και η διόρθωση σε ορισμένες από τις υπάρχουσες οργανικές θέσεις εργασίας του περιγράμματός τους, έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνεται σωστότερα σε μελλοντικούς Κύκλους Κινητικότητας και  Κύκλους Πρόσληψης Μόνιμου Προσωπικού.

Με την αλλαγή μονίμων θέσεων σε άλλες ειδικότητες επιδιώκεται η ενίσχυση του προσωπικού, χωρίς να υπάρχει επιπλέον μισθολογική  επιβάρυνση του Δήμου.

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές που προτείνονται είναι οι εξής: Αναφορικά με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη διάρθρωση του υφιστάμενου Τμήματος Υποδομών και δικτύων, ο κύκλος εργασιών του, καθώς και οι αρμοδιότητες του κατανέμονται σε διάφορα γραφεία, με αποτέλεσμα να μην κατανέμονται ορθολογικά οι εργασίες, ενώ όλες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες επαφίονται σε έναν Τμηματάρχη. Με την κατάργηση του τμήματος ως έχει και την δημιουργία των νέων τριών (3)τμημάτων που θα υπάγονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και η αποδοτικότερη λειτουργία τους με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Σχετικά με την αναβάθμιση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας σε Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, αυτή επιβάλλεται τόσο από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα η υποχρέωση της δημιουργίας Αυτοτελών Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, όσο και από τις κλιματολογικές εξελίξεις, τις αυξανόμενες πυρκαγιές ανά την επικράτεια και τα διάφορα καιρικά φαινόμενα, εξελίξεις που επιβάλλουν την αναβάθμιση του ρόλου των τμημάτων της Πολιτικής Προστασίας στους ΟΤΑ εν γένει.

Όσον αφορά τη δημιουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών, αυτή στοχεύει στην διάκριση των οικονομικών αντικειμένων και του οικονομικού κύκλου σε σχέση με ζητήματα που άπτονται της διαχείρισης αποθήκης (logistics) και της διαχείρισης των προμηθειών.

Η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων

Από τη μεριά του ο Σύλλογος Εργαζομένων θεώρησε ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν σημαντικό να τεθεί σε διαβούλευση, καθώς και ότι πριν αυτό συζητηθεί στο συμβούλιο να έρθει σε συνεννόηση η δημοτική αρχή με το Σύλλογο Εργαζομένων. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέφεραν με επιστολή τους στο Δ.Σ. του Δήμου τα εξής: «Με γνώμονα ότι κάθε τέτοια ενέργεια, πρωτοβουλία, θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του δυναμικού του Δήμου, αλλά πρωτίστως την εξυπηρέτηση των δημοτών. Είναι έλλειψη από πλευράς της δημοτικής αρχής, που δεν ήρθε σε διαβούλευση με τον σύλλογο εργαζομένων του Δήμου. Και αυτό το διατυπώνουμε, όχι γιατί ως σύλλογος επιδιώκει την συνδιοίκηση, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε ουσιαστικά, να συμβάλλουμε στο  βέλτιστο αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβη και τον Μάρτη στον προγραμματισμό προσλήψεων μετατάξεων για τα έτη 2022-2024. Για τούτο ζητάμε: Να μην συζητήσετε σήμερα αυτό το θέμα και να έρθει η δημοτική αρχή σε συνεννόηση με τον σύλλογο εργαζομένων».

Σουλιώτης: «Τέσσερις νέες θέσεις προϊσταμένων»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης τόνισε την άριστη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο Σύλλογο, ενώ σχετικά με την αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων ανέφερε ότι με την συγκεκριμένη τροποποίηση, ενδυναμώνουν τις θέσεις του προσωπικού, αφού προκύπτουν τέσσερις νέες θέσεις προϊσταμένων. Οι υπηρεσίες προς τους δημότες, που επικαλείται ο σύλλογος, θεωρεί ότι θα είναι
καλύτερες αφού ενδυναμώνονται τα τμήματα. Μετά την ψήφιση της τροποποίησης,θα αποφανθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και από εκπροσώπους των εργαζομένων, όπου θα εκφράσουν τις απόψεις τους και στην συνέχεια θα παρθεί η οριστική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, και θα ακολουθήσει η δημοσίευση σε ΦΕΚ του νέου οργανισμού του Δήμου. Ως εκ τούτου δεν ήταν στην πρόθεση τους να παρακάμψουν την γνώμη των εργαζομένων.

Οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης

Με επτά (7) ψήφους ΚΑΤΑ από την παράταξη Λερογιάννη και Γκορόγια εγκρίθηκε η τροποποίηση του συγκεκριμένου Οργανισμού. Από τη μεριά του ο κ. Λεωνίδας Παπαδόπουλος ζήτησε να αναβληθεί το θέμα για διαδικαστικούς λόγους, ώστε να αποκτήσει επαρκή ενημέρωση για το θέμα και με βάση το αίτημα των εργαζομένων, και εφόσον δεν υπάρχουν εξαιρετικοί  λόγοι  να  γίνει η αναβολή του. Επίσης ο κ. Γκορόγιας Δημήτρης ζήτησε την αναβολή του θέματος, ενώ τόνισε ότι δεν έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν και τα καταργούμενα τμήματα.