Η 14η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς την περασμένη Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022, για τη λήψη αποφάσεων σε ένα θέμα.

Το μοναδικό θέμα που συζητήθηκε ήταν η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022 –Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Κεραμάρη Δημήτριο.

Σύμφωνα με την εισήγηση, κρίνεται κατεπείγουσα η δια περιφοράς λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για το ανωτέρω θέμα, καθώς  με την αναβολή αυτής εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να γίνουν οι αναλήψεις των ποσών που απαιτούνται για την φιλοξενία της αντιπροσωπείας του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας ενόψει της υπογραφής και της τελετής της Β’ Φάσης της Αδελφοποίησης των Δήμων Καρπενησίου και Έγκωμης Λευκωσίας. Περαιτέρω, η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού είναι αναγκαία για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00-6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», μέσω του οποίου θα γίνουν και οι αναγκαίες αναλήψεις για την κάλυψη των δαπανών της φιλοξενούμενης αντιπροσωπείας του Δήμου Έγκωμης. Δοθέντος ότι για την ανάθεση των υπηρεσιών φιλοξενίας και κάλυψης διατροφής της φιλοξενούμενης αντιπροσωπείας του Δήμου Έγκωμης Λευκωσίας, απαιτείται η προηγούμενη πρόσκληση πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν την ανάθεση, αλλά και το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία του Δήμου Έγκωμης αναμένεται να αφιχθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2022.