Το ιδιαίτερα επικίνδυνο θέμα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στους δρόμους του Δήμου Αγράφων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κεντρικού οδικού δικτύου, είναι αυτό που θέτει το ερώτημα για την ‘Καυτή Καρέκλα’ αυτής της εβδομάδας.

Απευθυνθήκαμε στο Δήμο Αγράφων και συγκεκριμένα στο Γενικό Γραμματέα κ. Γρηγόρη Παπαθανάση ο οποίος απάντησε στο ερώτημα του Ευρυτανικού Παλμού ότι έχουμε πολλές καταγγελίες από πολίτες σχετικά με τα ανεπιτήρητα ζώα που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο, καθώς πολλές φορές διερχόμενα οχήματα ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας έρχονται αντιμέτωπα με αυτά; Τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος για το θέμα αυτό;

«Όσα αιτήματα έρχονται εδώ στο Δήμο προσπαθούμε με όσα ορίζει ο νόμος σχετικά με τα ανεπιτήρητα ζώα, μέσα από την επιβολή προστίμων να διευθετήσουμε το θέμα. Έχουμε συστήσει μια επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους και μία υπάλληλο του Δήμου και κάνουμε αυτοψία όσον αφορά τα ζωντανά. Επίσης ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει κτηνίατρος, όμως όταν εμείς είχαμε ζητήσει κτηνίατρο δεν εκδήλωσε κάνεις ενδιαφέρον. Είναι σημαντική η ύπαρξη αυτού, διότι όταν ο Δήμος συλλαμβάνει τα ζωντανά, τα φυλάσσει σε αποθήκες, τα εκτρέφει με δικά του έξοδα και ακολούθως γίνεται η διαδικασία της δημοπρασίας. Όσο διάστημα όμως είναι στις αποθήκες θα πρέπει να υπάρχει κτηνίατρος, αλλιώς δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε όμως παράλληλα και έλλειψη υπαλλήλων, οπότε ο Δήμος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Εμείς όμως προσπαθούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να διευθετήσουμε το θέμα σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους και το Δασαρχείο. Όλα βέβαια εναπόκεινται και στο φιλότιμο που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Γκορόγιας Παναγιώτης έχει κάνει ήδη εγγράφως συστάσεις, ύστερα από καταγγελίες που είχαμε. Αν όμως δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα γίνει επιτόπου αυτοψία από την ειδική ομάδα και θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα».