Συζήτηση προκάλεσε το γεγονός μέσα από ανάρτηση ενός δημότη από το χωριό
Καστανιά Ευρυτανίας σχετικά με την επιθυμία των δημοτών να δουν ξανά τα
χωριά ζωντανά. Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι δημότες της Κοινότητας
Καστανιάς πρότειναν στον Δήμαρχο Καρπενησίου, κ. Νικόλαο Σουλιώτη το εκ
νέου άνοιγμα Δημοτικού Σχολείου στον τ. Δήμο Προυσού, εάν και εφ’ όσον
υπάρξουν 5 μαθητές που θα φοιτήσουν εκεί. Ο Δήμαρχος, από τη μεριά του
άκουσε την πρόταση του Προέδρου του Συλλόγου Καστανιάς, Αριστείδη Ντέκα
και μάλιστα δήλωσε ότι και με 3 Μαθητές, θα άνοιγε εκ νέου Δημοτικό Σχολείο.
Στην ανάρτησή του ο δημότης τονίζει τα εξής: «Απομένει σ’ εμάς (Τοπικές
Κοινότητες, Συλλόγους και λοιπούς φορείς), να πράξουμε εκείνα που πρέπει
προκειμένου να καταστεί ο Τόπος μας δελεαστικός για οικογένειες που θα ήθελαν
να κατοικήσουν στα Χωριά μας. Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, που πραγματικά
κατανοεί τα μεγάλα θέματα και το κυριότερο, προσπαθεί για εξεύρεση λύσεων.»
Ο Ευρυτανικός Παλμός μετά από επικοινωνία του με τη Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Ρόγκα Ευαγγελία και σε ερώτησή του σχετικά το
πιθανό άνοιγμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας απάντησε τα εξής: «Ο
Δήμαρχος δεν γνωρίζω τι πληροφορίες έχει, γιατί το αν ένα σχολείο λειτουργεί
εξαρτάται από το μαθητικό πληθυσμό. Εμείς δεν αναμένουμε να μεγαλώσει ο
πληθυσμός στο συγκεκριμένο χωριό. Έτσι όπως το διατυπώνει ο Δήμαρχος είναι
γιατί στηρίζεται σε ένα σημείο του νόμου που λέει ότι πάνω από 5 μαθητές σε
απομακρυσμένο χωριό μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο. Όμως σε μια τέτοια
περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη και πολλά άλλα, όπως ποιο είναι το πλησιέστερο
σημείο, πόσοι μαθητές υπάρχουν, αν μεταφέρονται και άλλα παιδιά στην περιοχή.
Εμείς πλέον πασχίζουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό των ήδη υπαρχόντων
σχολείων. Πολλά μάλιστα από αυτά θα έπρεπε να είχαν συγχωνευτεί, άσχετα αν
εμείς δεν το θέλουμε. Ένα σχολείο υποστηρίζει και μια περιοχή, αν όμως κάνουμε
μια αυστηρή πολιτική πολλά σχολεία θα έπρεπε να είχαν συγχωνευτεί. Υπάρχουν
και άλλα χωριά που μεταφέρονται τα παιδιά, διότι η οικονομία είναι και από
παιδαγωγικής απόψεως καλύτερα να είναι μεγαλύτερα τα σχολεία. Ένα
απομονωμένο παιδί που είναι μόνο με το δάσκαλο δεν είναι παιδαγωγικά σωστό.»