Κλειστό για φέτος το Νηπιαγωγείο Γρανίτσας

6968

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κ. Χρήστος Ι. Δημητρίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας μιας Σχολικής Μονάδας για το Σχ. Έτος 2017-2018, στην Ευρυτανία.

Συγκεκριμένα, έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση σχετική με «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων …των διδασκόντων», το από 31-08-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018», τον εξαιρετικά μικρό αριθμό μαθητών, καθώς και την εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης, Ευρυτανίας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας για το σχολ. έτος 2017 – 2018 του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Γρανίτσας, λόγω έλλειψης μαθητών. Η απόφαση κοινοποιήθηκε και στο Υπουργείο Παιδείας – Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. και στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.