Η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στις 28 Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε δέκα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν σε:

Οικονομική ενίσχυση πέντε (5) δημοτών, Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του κοινοτικού κτιρίου στην Τ.Κ Ανατολικής Φραγκίστας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικής Φραγκίστας Ευρυτανίας η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ», Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.», Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ)», Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» του Δήμου Αγράφων, Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγράφων με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμο Καρπενησίου-Δήμο Αγρινίου και Δήμο Αμφιλοχίας  για το έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2023». 

Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Κάτω Ραπτόπουλο – Παλαιοχορίγκοβο – Κέδρα» και εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.