Ομόφωνα ενέκρινε το ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης των πλωτών Φ/Β πάρκων στην περιοχή της Λίμνης Κρεμαστών το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγράφων, με την απόφαση να κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ήτοι: Δήμο Αγρινίου, Δήμο Αμφιλοχίας, Δήμο Καρπενησίου και τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την λήψη παρόμοιας απόφασης από αυτού. Στο ψήφισμα αναφορά γίνεται στο Δήμο Αγράφων που έχει γίνει στόχο πολλών ιδιωτών για την εγκατάσταση ΑΠΕ, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με υψηλή αξία ως προς το φυσικό του περιβάλλον. Τα έργα στα οποία επιθυμούν να προβούν οι ιδιώτες θα παρεμποδίσουν κάθε προσπάθεια για ανάδειξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κρεμαστών.

Αναλυτικά το ψήφισμα

«Η περιοχή του Δήμου Αγράφων, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, συνιστά στόχο των ιδιωτικών εταιρειών για εγκατάσταση έργων ΑΠΕβιομηχανικής κλίμακας, ακόμα κα σε περιοχές υψηλής αξίας ως προς το φυσικό περιβάλλον, αλλά και ως προς την προοπτική για ανάπτυξη εναλλακτικώνμορφών τουρισμού, όπως και ως προς τη διάσωση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς να τίθεται ανταποδοτικό όφελος για την τοπική κοινωνία,αλλά αντίθετα υποβάθμιση του φυσικού χώρου και της παραγωγικής και οικονομικής δυναμικής, ώστε να συντελεσθεί νέα πληθυσμιακή συρρίκνωση, πουθυμίζει την περίοδο της κατασκευής της λίμνης Κρεμαστών, αντί της επιδιωκόμενης τόνωσης, με ανάπτυξη του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα,θέμα το οποίο λαμβάνει εθνικές διαστάσεις, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου.Οι γενικευμένες αντιδράσεις κατά των εκτεταμένων έργων ΑΠΕ βιομηχανικής κλίμακας σε περιοχές περιβαλλοντικής, οικοτουριστικής και αναπτυξιακής/οικονομικής σημασίας είναι δεδομένες, ενώ λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αγώνας πολιτών, φορέων και αρχών κατά της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού βιομηχανικής κλίμακας στην περιοχή της Τ.Κ. Βαλαώρας (έκταση 3.200 στρεμμάτων), απέδωσε καρπούς, καθώς οι επενδυτές απέσυραν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον τους, κρίνεται σκόπιμο να συνεχισθεί από όλους αυτός ο αγώνας και για την περιοχή της λίμνηςΚρεμαστών, δεδομένης της σημασίας της πλέον (μετά την απαλλοτρίωση για την κατασκευή της και τον αντίστοιχο πληθυσμιακό ξεριζωμό), καθώς προέκυψε το εξής θέμα: με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να δοθεί περιθώριο διαβούλευσης και έκθεσης απόψεων, εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) νέες Βεβαιώσεις Παραγωγού για δύο (2) πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς που χωροθετήθηκαν στην διοικητική επικράτεια του Δήμου Αγράφων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χωροταξική θεώρηση της περιοχής του Δήμου Αγράφων και δη της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κρεμαστών, μπορούννα ορισθούν τρεις (3) βασικοί και δυνητικά καθοριστικοί πόλοι τουριστικής/αναπτυξιακής δυναμικής: (1) η περιοχή της Επισκοπής, (2) η περιοχή της Γέφυρας Τατάρνας – Τριποτάμου και (3) η περιοχή της Βαλαώρας-Σιβίστας. Οι δύο από τους συγκεκριμένους πόλους καταδυναστεύονται με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια, γεγονός που σημαίνει ότι ανακόπτεται η όποια προσπάθεια για τουριστική ανάδειξη και αξιοποίηση της λίμνης Κρεμαστών, συνεπώς, ο Δήμος Αγράφων πρόκειται να κινηθεί δικαστικώς ενάντια στα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.

Καλούμε και προτρέπουμε τα μέλη του ΔΣ για ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας ενάντια στη συγκεκριμένη πρόθεση για εγκατάσταση Φ/Βσταθμών στην περιοχή της λίμνης Κρεμαστών, ώστε να κερδηθεί και αυτή η μάχη, παράλληλα με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, με τα βασικά-κοινωνικά αποδεκτά, επιχειρήματα για το σκοπό αυτό να συνιστούν τα εξής: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο πρόκειται να θέτει πιο αυστηρά κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ, είναι αποδυναμωμένος, λόγω απουσίας κατάλληλου θεσμικούπλαισίου. Με τα συγκεκριμένα έργα για φ/β παρεμποδίζεται κάθε προσπάθεια για ανάδειξη και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κρεμαστών. Οι ιστορικές περιοχές Σιβίστας-Βαλαώρας και Επισκοπής συνιστούν πόλους τουριστικής ανάπτυξης για τον Δήμο Αγράφων και δεν πρέπει να τεθούνοποιαδήποτε τεχνητά εμπόδια που θα ανακόπτουν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού – αναψυχής».