Μέτρα προστασίας για τις πυρκαγιές ανακοινώνει ο Δήμος Καρπενησίου

1780

Η καλοκαιρινή περίοδος ξεκινά και για τον λόγο αυτό ο Δήμος Καρπενησίου κρίνει απαραίτητο να ενημερώσει τους δημότες σχετικά με τον καθαρισμό των χόρτων κα το κόψιμοτωνξερών δέντρων για να αποφευχθεί πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους. Επίσης, σημαντική κρίνεται και η  απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Οι δημότες υποχρεούνται επίσης να κόβουν και να απομακρύνουν με δική τους ευθύνη και δαπάνη όλα τα κλαδιά δένδρων ιδιοκτησίας τους, τα οποία προεξέχουν σε δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους και δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος μπορεί να προβεί στην κοπή και απομάκρυνσή τους, καταλογίζοντας τη δαπάνη στον ιδιοκτήτη και επιβάλλοντας επί πλέον αυστηρά πρόστιμα. Κυρώσεις διοικητικές και ποινικές θα επιβληθούν στη μη συμμόρφωση των υπόχρεων, όπως χρηματικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις κλπ.