Τι ορίζει ο Δήμος

Στον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας και ωρών λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται για τις ημέρες από Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου. Για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας. Δεν θα επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.

Πότε καταργούνται οι περιορισμοί

Ο χρονικός περιορισμός καταργείται τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και  την  ημέρα  της  εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων. Χωρίς περιορισμό ώρας την Παρασκευή και το Σάββατο καθώς και παραμονές επίσημων αργιών για τα κέντρα διασκέδασης στα οποία λαμβάνει χώρα η παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών.

Μέχρι τις 3 το πρωί το ωράριο λειτουργίας μουσικής

Σχετικά με το ωράριο λειτουργίας μουσικής καθορίζεται μέχρι ώρα 03.00 π.μ. για όλες τις ημέρες, χειμερινή και θερινή περίοδο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας επιχειρήσεις μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος). Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar Υγειονομικής Διάταξης. Το ωράριο λειτουργίας μουσικής καθορίζεται μέχρι ώρα 03.00 π.μ. για όλες τις ημέρες, χειμερινή και θερινή περίοδο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είδους επιχειρήσεις αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονται εκείνες στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής. Στις ανωτέρω ανήκουν τα καφενεία, καφετέριες, μπαρ, open – bar.