Μαίνεται ο ‘καυγάς’ για την ανάπλαση-Απέρριψε το ΔΣ Καρπενησίου την ένσταση του αναδόχου για την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Καρπενησίου.

0
22059

Δήμος Καρπενησίου: Ο ανάδοχος φταίει αποκλειστικά για τις κακοτεχνίες της ανάπλασης

Ανάδοχος Εταιρεία: Φταίνε οι μελέτες και η κακή χρήση

Την απόρριψη στο σύνολό της, της από 2-8-18 (ημερομηνία επίδοσης) ένστασης της ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ, αναδόχου του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, κατά πλειοψηφία. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σταμάτης Ιωάννης μεταξύ άλλων είπε ότι σέβεται την άποψη της υπηρεσίας αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν δόθηκαν απαντήσεις για το συγκεκριμένο έργο και οι καταστάσεις ήταν πάντα αρνητικές απέναντί τους. Συνεχίζοντας δήλωσε «παρών». Με την άποψη του κ.Σταμάτη συμφώνησαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ίβρος Ιωάννης και Παπαδογούλας Παναγιώτης.

Το χρονικό της διαφωνίας

Το έργο τελείωσε στις 17-12-2015 και στις 9-6-2016 υποβλήθηκε η τελική επιμέτρηση η οποία εγκρίθηκε στις 17-6-2016. Στις 2-4-2018 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Στις 16-4-2018 ο ανάδοχος αφού υπέγραψε με επιφύλαξη υπέβαλε προς την Προϊσταμένη Αρχή ένσταση κατά του παραπάνω πρωτοκόλλου ζητώντας την ακύρωση ή τροποποίησή του. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αρ. 151/26-4-18 απόφασή του απέρριψε εν μέρει την ένσταση, απεφάσισε ότι η παραλαβή είναι μόνο προσωρινή και όχι και οριστική και ζήτησε από τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τα ουσιώδη ελαττώματα εντός δυο μηνών από τη λήψη της απόφασής του. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο στις 7/5/2018. Στις 26-7-2018 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η με αρ. 10624/25-7-18 ειδική διαταγή για την αποκατάσταση των ουσιωδών ελαττωμάτων του έργου. Στις 2-8-2018 ο ανάδοχος κατέθεσε ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας την από 1-8-2018 ένσταση κατά της με αρ. 10624/25-7- 18 ειδικής διαταγής.

 

Οι ισχυρισμοί της εταιρείας στην ένσταση

Ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι τα προβλήματα στο έργο οφείλονται στη μη ύπαρξη πλήρων και σωστών μελετών καθώς επίσης στην κακή και πολύχρονη χρήση του έργου. Συγκεκριμένα ισχυρίζεται ότι έπρεπε να του παραδοθεί «Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδού» βάσει του άρθρου 135 του ΠΔ 696/74. Εξαιτίας δε της μη ύπαρξης όλων των μελετών αναγκάσθηκε να κάνει μεγάλα γεμίσματα στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα. Ακόμη λόγω μετατόπισης του άξονα της οδού ότι προέκυψαν επίσης μεγάλα γεμίσματα και για το λόγο αυτό παρουσιάζονται προβλήματα στους κυβολίθους.

Τέλος θεωρώντας το δρόμο ως ήπιας κυκλοφορίας ισχυρίζεται ότι η διέλευση από αυτόν των φορτηγών και λεωφορείων προκάλεσε τα προβλήματα στο οδόστρωμα.

Αναφορικά με τα προβλήματα στα σκυροδέματα (ρηγματώσεις) ισχυρίζεται ότι οφείλονται πάλι στη μελέτη λόγω απαίτησης από τη μελέτη αυξημένης ποσότητας τσιμέντου ή λόγω χρήσης ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος στα δάπεδα του δρόμου. Τέλος ισχυρίζεται ότι η αφαίρεση στην κατασκευή της προβλεπόμενης από τη μελέτη σιδερένιας λάμας, που έτρεχε κατά μήκος της οδού στη θέση του άξονα αυτής, συνέτεινε στις καθιζήσεις που παρουσιάσθηκαν στο οδόστρωμα (εκατέρωθεν όμως του άξονα).

 

 

 

Αναφορικά με τους κυβόλιθους ισχυρίζεται ότι έπρεπε να είναι διαστάσεων 10*10*10 και όχι 10*10*5 και να χρησιμοποιούνταν κυβόλιθοι πορφυρίτη αντί ιγνιμβρίτη Λέσβου για να έχει άγρια επιφάνεια από κάτω και άρα καλύτερη συνεργασία με τη λάσπη. Επιπλέον θεωρεί ότι λόγω χρήσης του ιγνιμβρίτη παρουσιάζονται τα προβλήματα στο έργο. Τέλος αναφέρει ότι η τεχνικά σωστή δουλειά της εταιρείας τους, οδήγησε στην διεθνή βράβευση της πόλης του Καρπενησίου. Ο ανάδοχος ζητεί σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν3669/08 τη διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η απάντηση του Δήμου ως προς τα προβλήματα του έργου

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, ανέλυσε διεξοδικά τους λόγους που δεν ευσταθεί η ένσταση της ανάδοχης εταιρείας και αντέκρουσε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς της, καταλήγοντας ότι οι κακοτεχνίες είναι αποκλειστικό φταίξιμο της εταιρείας και όχι του Δήμου ή της μελέτης του έργου, όπως υποστηρίζει η εταιρεία.

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι ισχυρισμοί του αναδόχου έχουν να κάνουν με τμήμα μόνο των βλαβών που αναφέρονται στο έργο (δηλαδή με τα σκυροδέματα και τους κυβολίθους του οδοστρώματος κυκλοφορίας των οχημάτων) και δεν παραθέτει τις απόψεις του για τις υπόλοιπες διαπιστούμενες βλάβες στο έργο (πχ περιβλήματα φρεατίων, καθιζήσεις καλυμμάτων φρεατίων κλπ) ούτε και για τα πεζοδρόμια όπου επίσης παρουσιάσθηκαν προβλήματα, σε μικρότερη βέβαια έκταση (π.χ. πλάκες τυφλού, φρεάτια, σκυροδέματα).

Τα ουσιώδη (θραύση και ρηγμάτωση σκυροδεμάτων, καθιζήσεις φρεατίων, κυβολίθων κλπ) προβλήματα διαπιστώθηκαν στην κατασκευή διότι δεν εφαρμόσθηκαν από τον ανάδοχο σε ορισμένες εργασίες πλήρως οι προδιαγραφές της μελέτης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρατηρήθηκαν αμέσως με την έναρξη λειτουργίας του έργου (δηλαδή με την διοικητική παραλαβή ενός τμήματος και πολύ πριν ολοκληρωθεί το συνολικό έργο) τα προβλήματα στο οδόστρωμα του δρόμου. Δεν οφείλονται δηλαδή στην πολύχρονη χρήση του δρόμου, όπως ισχυρίζεται ο ανάδοχος. Αυτό προκύπτει τόσο από την υπάρχουσα αλληλογραφία κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου όσο και από το από 24-10-14 πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής στο οποίο αναφέρονταν τα διαπιστούμενα προβλήματα του έργου και ζητούνταν από τον ανάδοχο να τα αποκαταστήσει (σχ. 17997/17-11-15, 5589/12-5-16 έγγραφά μας). Ακόμη έχουν τοποθετηθεί και πινακίδες σήμανσης για κίνηση των οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα και δεν ισχύουν τα γραφόμενα του αναδόχου περί μη ύπαρξης ενημέρωσης για δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Επιπλέον το γεγονός ότι ο δρόμος θεωρείται ως ήπιας κυκλοφορίας δεν σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορούν σε αυτόν λεωφορεία ή φορτηγά για ανεφοδιασμό καταστημάτων όπως θεώρησε το Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο χαρακτηρισμός του δρόμου ως «ήπιας κυκλοφορίας» αφορά στην αρμονική συνύπαρξη πεζών και οχημάτων που επιτυγχάνεται με την κίνηση των οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα. Στους δρόμους αυτούς σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επιτρέπεται και η κίνηση φορτηγών και λεωφορείων αρκεί να είναι αραιή η διέλευση τέτοιων οχημάτων, γεγονός που ισχύει στην περίπτωσή μας.

Ακόμη η χρήση διαφορετικών υλικών (κυβόλιθοι αντί ασφάλτου) δημιουργεί ανώμαλη επιφάνεια επί του οδοστρώματος, προκαλώντας ελαφρές δονήσεις στα οχήματα κατά τη διέλευσή τους, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να αντιλαμβάνονται κατά κανόνα ότι εισέρχονται σε περιοχές όπου θα πρέπει να μειώσουν ταχύτητα.

«…το Τεχνικό Συμβούλιο ΠΕ Ευρυτανίας εσφαλμένα γνωμοδότησε συνολικά πως οι βλάβες δεν οφείλονται στην κακή ποιότητα των εργασιών…»

Τέλος το γεγονός ότι το Τεχνικό Συμβούλιο ΠΕ Ευρυτανίας εσφαλμένα γνωμοδότησε συνολικά πως οι βλάβες δεν οφείλονται στην κακή ποιότητα των εργασιών, αποδεικνύεται πασιφανώς στην περίπτωση των φρεατίων αποχέτευσης, ομβρίων αλλά και ύδρευσης τα οποία έπρεπε σύμφωνα με τη μελέτη να κατασκευασθούν όπως ορίζεται στα εγκεκριμένα από το Υπουργείο άρθρα του τιμολογίου. Παρόλα αυτά ορισμένα φρεάτια, όπως αναφέρονται στην ειδική διαταγή, έχουν αστοχήσει και τα καλύμματα τους αναπηδούν κατά τη διέλευση των οχημάτων.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ούτε η πολύχρονη χρήση ούτε η λανθασμένη κατά τον ανάδοχο μελέτη αλλά ούτε και ο χαρακτηρισμός του δρόμου ως ήπιας κυκλοφορίας δικαιολογούν τις βλάβες που παρουσιάσθηκαν στο έργο.

Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι πριν αρχίσει η κατασκευή κάθε τμήματος του έργου υπήρχε και η υψομετρική μελέτη (δηλαδή δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του ότι λόγω έλλειψης υψομετρικής μελέτης προκλήθηκαν προβλήματα στο έργο). Σχετικά είναι και τα με αρ. 6129/8-4-13(αφορά την οδό Ζηνοπούλου),11205/23-6-14(αφορά την οδό Εθν. Αντιστάσεως) και 9813/18-8-15(αφορά την οδό Καρπενησιώτη) έγγραφά μας.

Ο ανάδοχος συνέταξε και υπέβαλε υψομετρικές μελέτες τόσο για την οδό Ζηνοπούλου όσο και την οδό Καρπενησιώτη, στις οποίες έγινε αποξήλωση σε όλο το οδόστρωμα. Με βάση λοιπόν την οριζοντιογραφία και τα σχέδια λεπτομερειών που είχε συντάξει ο μελετητής καθώς και την υψομετρική μελέτη που συνέταξε ο ανάδοχος κατασκευάσθηκαν τα υπόψη τμήματα. Η αναφορά λοιπόν στα υψομετρικά στοιχεία (που όπως προαναφέρθηκε υπήρχαν τελικά κατά την κατασκευή) δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολογία των κακοτεχνιών του έργου.