Έγκριση για την προμήθεια και συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων του Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Σκοπός της εν λόγω προμήθειας είναι η ασφάλεια και προστασία παιδιών και βρεφονηπιοκόμων σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς στο χώρο του παιδικού, προστατεύοντάς τους από το χειρότερο σενάριο, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα κριτήρια που οφείλουν να διαθέτουν σε εξοπλισμό οι παιδικοί σταθμοί. Την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια και συντήρηση/αναγόμωση πυροσβεστήρων Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου» ανέλαβε η Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα, έναντι του ποσού των 275,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.