Με γεώτρηση λύθηκε το πρόβλημα ύδρευσης του Κρικέλλου

4664

 

Μετά την αυξημένη ξηρασία και έλλειψη νερού στην ΤΚ Κρικέλλου, ο Δήμος Καρπενησίου από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε και υλοποίησε μια σειρά από δράσεις για την επίλυση του προβλήματος.

Αρχικά, με ίδια μέσα, έγινε αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου μήκους 1 χλμ., στη συνέχεια αντικαταστάθηκε τμήμα του εσωτερικού δικτύου του κάτω μέρους του οικισμού, που παρουσίαζε συχνές βλάβες, και τέλος πριν λίγες μέρες υλοποιήθηκε γεώτρηση, ύστερα από έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό κατάλληλης θέσης.

Το καλό νέο είναι ότι από την γεώτρηση προέκυψε πολύ μεγάλη ποσότητα νερού (500κ.μ. / 24ωρο), που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα ύδρευσης της ΤΚ Κρικέλλου. Να σημειωθεί ότι η μέγιστη ποσότητα που εξασφαλιζόταν από τις μέχρι τώρα υδρομαστεύσεις ήταν 240κ.μ. το 24ωρο.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η προσπάθεια συνεχίζεται για επίλυση προβλημάτων και σε άλλες Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες υπήρχαν παρόμοια προβλήματα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Σε συνεργασία με τους Προέδρους των ΤΚ, η Υπηρεσία Ύδρευσης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διερευνούν κάθε δυνατότητα εκμετάλλευσης των πηγών των οικισμών αυτών.