Με 14 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων

3411

Η 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις 13 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ. με 14 θέματα.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.
 • Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση ψηφιακού ταχογράφου στο ΚΗΥ9353 Λεωφορείου του Δήμου Αγράφων.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, που αφορά στη Γ΄ Δόση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αγράφων προμήθεια μηχανογραφικού υλικού.
 • Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου.
 • Ορισμός υπολόγου για Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για συνδρομές στις τοπικές εφημερίδες
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για δικαστικές αποφάσεις.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.΄
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για δημοσιεύσεις του διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 • Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης για την ετήσια ασφάλιση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Αγράφων.