Αντιπρόεδρος εξελέγη ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης, μέλη οι Βαγγέλης Κατσιφός και Μιχαήλ Κατσομήτρος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Καρδίτσας και Ευρυτανίας (Ε.Α.Χ.Κ.Ε.) που προέκυψε από τις εκλογές της 10ης Ιουνίου 2022 εξέλεξε τρεις Ευρυτάνες. Την θέση του Αντιπροέδρου κατέλαβε ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης, ενώ μέλη εκλέχθηκαν οι Βαγγέλης Κατσιφός και Μιχαήλ Κατσομήτρος. Πρόεδρος επανεξελέγη ο δυναμικός και ακούραστος Βασίλης Τσαντήλας.

Η Ε.Α.Χ.Κ.Ε. είναι Δευτεροβάθμιος Φορέας του Ενιαίου Ιστορικού και Γεωγραφικού Χώρου των Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων. Μετά την τροποποίηση του αρχικού καταστατικού του 1985, την 29/3/2022, προβλέπεται η συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων, Τοπικών και Αποδήμων, Αθλητικών Σωματείων, Συνεταιρισμών και Ενοριακών Συμβουλίων. Οι Κοινότητες μετά την κατάργησή τους (Καποδίστριας – Καλλικράτης) ως αυτόνομα νομικά πρόσωπα, προβλέπεται η συμμετοχή των Προέδρων ως παρατηρητές και δικαίωμα παρεμβάσεων στις γενικές συνελεύσεις και συνεχής συνεργασία όπως και με τους Δήμους και θεσμικού φορείς κάθε νομού.