Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων των καταστηματαρχών για χρήση κοινόχρηστων χώρων στο Καρπενήσι

0
2007

Δημόσια πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Καρπενησίου στους ιδιοκτήτες καταστηματαρχών που βρίσκονται στα όρια του εν λόγω Δήμου, οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων υποβάλλοντας αίτηση στο Δημαρχείο μαζί με τα απαραίτητη δικαιολογητικά.
Στην πρόσκληση καλούνται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου, που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Ύδρας 6) το έντυπο σχετικής αίτησης με τα δικαιολογητικά»
Απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα
α) φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης – λειτουργίας του καταστήματος ή της γνωστοποίησης εγκατάστασης – λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας,
β) σχέδιο μηχανικού στο οποίο να εμφανίζεται καθαρά η ακριβής έκταση σε τετραγωνικά μέτρα που προβλέπεται να καταλάβουν τα τραπεζοκαθίσματα στον κοινόχρηστο χώρο και
γ) δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερομένου περί μη ύπαρξης βεβαιωμένων – ληξιπρό¬θεσμων οφειλών του .
Όσοι εκ των ανωτέρω διαθέτουν καταστήματα που προβάλλονται σε πλατείες και λειτουργούν ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις δικαιούνται να κάνουν χρήση συγκεκριμένων τετραγωνικών μέτρων ανάλογα με την πρόσοψή αυτών. Εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον τετραγωνικά μέτρα είναι απαραίτητο να κάνουν σχετική αναφορά στην υποβληθείσα αίτησή τους .
Η αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές . Στην περίπτωση της αυθαίρετης χρήσης αυτών επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα της χρήσης.