Χρηματοδότηση 1,5 εκ. από το Υπουργείο Μεταφορών

Στην αποδοχή χρηματοδότησης προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.500.000,00€ από το Υπουργείο Μεταφορών για το έργο «Ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Άγραφα- Σάικα- όρια Νομού Καρδίτσας (Ά Φάση)».

Να θυμίσουμε ότι το έργο περιλαμβάνει εργασίες μικροδιαπλάτυνσης, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης του δημοτικού οδικού δικτύου Άγραφα –  Σάικα – Όρια Νομού Καρδίτσας σε μήκος 8.000 μ. με αρχή των εργασιών από τον οικισμό Άγραφα. Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει, εφόσον εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η σχετική ή οι σχετικές εργολαβίες δε δημοπρατηθούν. Το ποσό της χρηματοδότησης θα εγγραφεί με αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου.