Τρίτη 10 έως Κυριακή 15 Μαΐου 2022 | Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βελγικών Ποιμενικών FMBB 2022. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
με συμμετοχές απ΄ όλο τον κόσμο. Συνδιοργάνωση Δήμος Καρπενησίου και Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας