Ξεκινούν οι εγγραφές για τα «Βουνο..παιχνιδίσματα»

2986

Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου, τα «Βουνο..παιχνιδίσματα»,  απευθύνεται σε όλους τους γονείς (δημότες και επισκέπτες), με παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτούνται:

  • η υποβολή σχετικής αίτησης (διαθέσιμη στα ΚΕΠ, στα δημοτικά κτίρια και στο site www.karpenissi.gr του Δήμου Καρπενησίου)
  • ιατρική γνωμάτευση για την δυνατότητα άθλησης του παιδιού
  • η καταβολή του ποσού συμμετοχής

Τα «Βουνο..παιχνιδίσματα»  θα λειτουργήσουν τις κάτωθι περιόδους:

Α περίοδος:  ΔΕΥΤΕΡΑ 18 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Β. Περίοδος:  ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ιουλίου

Γ. Περίοδος:  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Ιουλίου

Δ. Περίοδος: ΔΕΥΤΕΡΑ 30 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Αυγούστου

Το κόστος συμμετοχής είναι 25 ευρώ το κάθε παιδί ανά περίοδο λειτουργίας.

Σημειώνουμε ότι όσοι γονείς διαθέτουν κάποια δεξιότητα και μπορούν να δεσμευθούν για την μετάδοση αυτής στα παιδιά του προγράμματος (εκμάθηση μουσικού οργάνου, εκμάθηση ξένης γλώσσας, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) με την παροχή τουλάχιστον δίωρης εβδομαδιαίως εθελοντικής απασχόλησης, τότε δικαιούνται μια δωρεάν συμμετοχή του παιδιού τους σε κάθε περίοδο.

Εάν κάποιος δεν δύναται να προσέλθει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Καρπενησίου μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση.

Στην περίπτωση αυτή:

  • τυπώνετε το έντυπο της αίτησης από την ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου www.karpenissi.gr
  • Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση (μία αίτηση για κάθε παιδί για κάθε περίοδο)
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την αίτησή σας (jpg ή pdf αρχείο )
  • Πληρώνετε ηλεκτρονικά το ποσό των 25 € στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR 49 0172 1590 0051 5905 2119 968 με υποχρεωτική αναγραφή στο πεδίο ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ του Ονοματεπώνυμου του παιδιού και την περίοδο
  • Φωτογραφίζετε ή σκανάρετε την ιατρική βεβαίωση (jpg ή pdf αρχείο )
  • Αποστέλλετε την αίτηση, την απόδειξη καταβολής και την ιατρική βεβαίωση στο e-mail: a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr με θέμα: Βουνο..παιχνιδίσματα