Για ποια έγκριση υπήρξαν αντιδράσεις

Εγκρίσεις έλαβαν τα πρακτικά των διαγωνισμών τεσσάρων έργων του Δήμου Αγράφων, των οποίων η υλοποίησή τους αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Αναλυτικότερα, για το έργο «Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου» αναδείχθηκε ως κατασκευαστής ο Τσιτσάνης Κωνσταντίνος με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης έξι επί τοις εκατό (6,00%).Για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λιθοχωρίου Δ.Ε. Απεραντίων» αναδείχθηκε ως κατασκευής η εργοληπτική επιχείρηση «Γρανίτσας Παναγιώτης», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και έντεκα επί τοις εκατό (51,11%). Επίσης, για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου» ως κατασκευαστής αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Φλωράκης Ε.& Βαξεβάνος Θ. Α.Ε», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα οκτώ επί τοις εκατό (38,00%). Οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ικανοποιητικές και συμφέρουσες.

Αντιδράσεις για την έκτακτη εκμίσθωση μηχανημάτων

Όσον αφορά την έγκριση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Έκτακτη Μίσθωση μηχανήματος για τον καθαρισμό δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης λόγω της κακοκαιρίας της 28ης & 29ης  Σεπτεμβρίου» αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος προκειμένου να γίνει σχετική ενημέρωση των μελών για τις συγκεκριμένες εργασίες και να προσκομιστούν αναλυτικές καταστάσεις ημερομισθίων των μηχανημάτων. Ειδικότερα, το μέλος της οικονομικής επιτροπής κα Χρυσούλα Σουλιώτη κατέθεσε έγγραφο στη συνεδρίαση με το οποίο αναφέρει ότι ψηφίζει αρνητικά στο εν λόγω θέμα, όχι αμφισβητώντας την εκτέλεση των μισθώσεων, αλλά διότι ουδέποτε ενημερώθηκε εκ των προτέρων ως όφειλε για την ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών. Επίσης διαφωνεί με την μίσθωση μηχανημάτων με έδρα εκτός του Δήμου Αγράφων, αν πρώτα δεν εξαντληθεί η δυνατότητα μίσθωσης μηχανημάτων με έδρα τον δήμο Αγράφων. Από τη μεριά του το μέλοςτης οικονομικήςεπιτροπήςκ. Κίτσιος Γεώργιος ζήτησε από τον πρόεδρο αναλυτική κατάσταση ημερομισθίων των μηχανημάτων και σε ποιες τοπικές κοινότητες εκτέλεσαν εργασίες. Το μέλος της οικονομικής επιτροπής κα Διώτη Αργυρώ συμφώνησε με τις θέσεις του κ. Κίτσιου Γεωργίου και το μέλος της οικονομικής Επιτροπής κα Κουτσιούμπα Ευαγγελία ζήτησε από τον Πρόεδρο αναλυτική ενημέρωση για τις συγκεκριμένες εργασίες που πραγματοποίησαν τα μηχανήματα στις τοπικές κοινότητες και συμφώνησε με τις θέσεις της κ. Σουλιώτη.