Η 41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, χθες Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν στο σύνολό τους 35, ενώ τα θέματα που αφορούσαν την Ευρυτανία είναι τα εξής πέντε:

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ” Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 221241/657/08-10-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (βροχοπτώσεις από 07/10/2021).

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022».

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022